Servicii

Servicii protectia muncii:

• Intocmirea documentatiei în domeniul securitatii si sanatatii în munca conform legislatiei de securitatea muncii in vigoare
• Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire
• Verificarea însusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
• Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii
• Propuneri de sanctiuni si stimulente
• Servicii de coordonare santiere temporare si/sau mobile
• Servicii de evaluarea factorilor de risc
• Servicii de asistenta pentru cercetarea accidentelor si/sau evenimentelor
• Servicii pentru situatii de urgenta
• Servicii de medicina muncii
• Servicii PRAM
• Servicii de scolarizare personal
• Servicii publicatii
• Servicii IT
• Determinari de noxe, microclimat