HOTARÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la
locul de munca

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în
munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime referitoare la echipamentul individual de protectie utilizat de lucratori la locul de
munca.
Art. 2
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate domeniului mentionat la art. 1, fara a
aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse în prezenta hotarâre.
Art. 3
(1)În sensul prezentei hotarâri, prin echipament individual de protectie se întelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi puna în pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.
(2)Sunt excluse din definitia cuprinsa la alin. (1):
a)îmbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului;
b)echipamentul folosit de serviciile de urgenta si salvare;
c)echipamentul individual de protectie purtat sau folosit de armata, politie ori de alte institutii de ordine publica;
d)echipamentul individual de protectie pentru mijloace de transport rutier;
e)echipamentul sportiv;
f)echipamentul de autoaparare sau de descurajare;
g)dispozitivele purtabile pentru detectarea si semnalizarea riscurilor si factorilor nocivi.
Art. 4
Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.
CAPITOLUL II: Obligatiile angajatorilor
SECTIUNEA 1: Prevederi generale
Art. 5
(1)Echipamentul individual de protectie trebuie sa respecte prevederile Hotarârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.
(2)Orice echipament individual de protectie trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a)sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el însusi la un risc marit;
b)sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
c)sa ia în considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
d)sa se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, dupa toate ajustarile necesare.
Art. 6
În cazul în care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor echipamente individuale de protectie, aceste echipamente trebuie sa fie compatibile si sa îsi pastreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.
Art. 7
Conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie, în special durata purtarii, sunt determinate în functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecarui lucrator si de performanta echipamentului individual de protectie.
Art. 8
(1)Echipamentul individual de protectie este, în principiu, destinat purtarii de catre o singura persoana.
(2)Daca împrejurarile impun purtarea echipamentului individual de protectie de catre mai multe persoane, se iau masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori nicio problema de sanatate sau de igiena.
Art. 9
În cadrul întreprinderii si/sau unitatii trebuie sa se furnizeze si sa fie disponibile informatii adecvate privind fiecare echipament individual de protectie impus în conformitate cu art. 5 si 6.
Art. 10
(1)Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul întretinerii, repararii si înlocuirilor necesare.
(2)Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate stabili dispozitii pe baza carora sa se impuna ca lucratorul sa contribuie la costul unui anumit echipament individual de protectie, în situatiile în care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de munca.
Art. 11
Angajatorul informeaza mai întâi lucratorul despre riscurile împotriva carora îl protejeaza purtarea echipamentului individual de protectie.
Art. 12
Angajatorul asigura instruirea lucratorului si, daca este cazul, organizeaza antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protectie.
Art. 13
(1)Echipamentul individual de protectie poate fi utilizat numai în scopurile specificate si în conformitate cu fisa de instructiuni, cu exceptia împrejurarilor specifice si exceptionale.
(2)Instructiunile trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor.
SECTIUNEA 2: Evaluarea echipamentului individual de protectie
Art. 14
(1)Înainte de a alege echipamentul individual de protectie, angajatorul trebuie sa evalueze daca echipamentul individual de protectie pe care intentioneaza sa îl foloseasca îndeplineste cerintele prevazute la art. 5 si 6.
(2)Aceasta evaluare cuprinde:
a)analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
b)definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le posede echipamentul individual de protectie pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevazute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;
c)compararea caracteristicilor echipamentului individual de protectie disponibil cu caracteristicile prevazute la lit. b).
Art. 15
Evaluarea prevazuta la art. 14 este revizuita în functie de modificarile aduse oricarui element al echipamentului individual de protectie.
SECTIUNEA 3: Reguli de utilizare
Art. 16
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 4-15, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protectie si/sau reguli care reglementeaza cazurile si situatiile în care angajatorul trebuie sa furnizeze echipamentul individual de protectie, luând în considerare reglementarile tehnice române care transpun legislatia comunitara privind libera circulatie a acestui echipament.
(2)Aceste reguli indica, în special, împrejurarile sau situatiile de risc în care este necesara utilizarea echipamentului individual de protectie, fara a aduce atingere prioritatii care trebuie sa se acorde mijloacelor de protectie colectiva.
(3)Anexele nr. 1 -3 au un caracter orientativ, contin informatii utile pentru stabilirea acestor reguli si fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 17
Atunci când Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei adapteaza regulile prevazute la art. 16, acesta ia în considerare orice modificari semnificative ale riscului, mijloacelor de protectie colectiva si echipamentelor individuale de protectie, determinate de evolutiile tehnologice.
Art. 18
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei consulta organizatiile angajatorilor si lucratorilor cu privire la regulile prevazute la art. 16 si 17.
SECTIUNEA 4: Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
Art. 19
Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora sunt informati cu privire la toate masurile ce trebuie luate în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, atunci când acestia utilizeaza echipamente individuale de protectie la locul de munca.
Art. 20
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotarâre, inclusiv în anexele la aceasta, se desfasoara în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.
CAPITOLUL III: Dispozitii finale
Art. 21
Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-3 se efectueaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în functie de:
a)adoptarea reglementarilor de armonizare tehnica si de standardizare cu privire la echipamentele individuale de protectie; si/sau
b)progresele tehnice, evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a cunostintelor din domeniul echipamentelor individuale de protectie.
Art. 22
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotarâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Art. 23
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Prezenta hotarâre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca [a 3-a directiva specifica în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L393/1989.

ANEXA Nr. 1: TABEL pentru evaluarea riscurilor în vederea selectionarii echipamentelor individuale de protectie
RISCURI
FIZICE
CHIMICE
BIOLOGICE
MECANICE
TERMICE
ELECTRICE
RADIATII
ZGOMOT
AEROSOLI
LICHIDE
GAZE, VAPORI
Bacterii patogene
Virusi patogeni
Ciuperci generatoate de micoze
Antigeni biologici nemicrobieni
PARTILE CORPULUI
Caderi de la înaltime
Lovituri, taieturi, impact, strivire
Întepaturi, taieturi, zgârieturi
Vibratii
Alunecare, cadere la acelasi nivel
Caldura, foc
Frig
Neionizante
Ionizante
Pulberi, fibre
Fum
Ceata
Imersii
Împroscare, stropire
CAP
Craniu
Urechi
Ochi
Cai respiratorii
Fata
Întregul cap
MEMBRE SUPERIOARE
Mâini
Brate (parti)
MEMBRE INFERIOARE
Picior
Gambe (parti)
ALTELE
Piele
Trunchi abdomen
Cai parenterale
Întregul corp
ANEXA Nr. 2: LISTA orientativa si neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectie
Protectia capului:
– casti de protectie pentru utilizare în industrie (mine, santiere de lucrari publice, alte ramuri industriale);
– acoperamânt usor pentru protectia scalpului (caschete, bonete, plase de par, cu sau fara cozoroc);
– acoperamânt pentru cap (bonete, caschete, palarii etc. din material textil, material textil tratat etc).
Protectia împotriva zgomotului:
– antifoane interne si alte dispozitive similare;
– casti antifonice (care acopera tot capul);
– antifoane externe care pot fi montate pe casti de protectie industriale;
– antifoane externe cu receptor de joasa frecventa încorporat;
– antifoane cu comunicare audio.
Protectia ochilor si a fetei:
– ochelari cu brate;
– ochelari-masca;
– ochelari-masca împotriva radiatiilor X, ochelari-masca împotriva radiatiilor laser, ochelari-masca împotriva radiatiilor ultraviolete, infrarosii, vizibile;
– ecrane faciale (viziere);
– masti si casti pentru sudura cu arc (masti de mâna, masti cu fixare pe cap sau masti care pot fi montate pe casti de protectie).
Protectia respiratorie:
– aparate filtrante împotriva pulberilor, gazelor si pulberilor radioactive;
– aparate de protectie respiratorie izolante cu aductie de aer;
– aparate de protectie respiratorie cu masca de sudura detasabila;
– aparate si dispozitive pentru scufundare;
– costume pentru scufundare.
Protectia mâinii si bratului:
– manusi care asigura protectie:
* împotriva agresiunilor mecanice (întepaturi, taieturi, vibratii etc);
* împotriva substantelor chimice;
* pentru electricieni si împotriva caldurii;
– manusi cu un deget;
– degetare;
– mânecute;
– manseta de protectie a încheieturii mâinii pentru munci grele;
– mitene (manusi fara degete);
– manusi de protectie.
Protectia picioarelor si a gambelor:
– pantofi, bocanci, cizme semiînalte si cizme de securitate;
– încaltaminte la care se pot scoate rapid sireturile sau cârligele;
– încaltaminte cu bombeu suplimentar de protectie;
– încaltaminte si supraîncaltari cu talpi rezistente de caldura;
– încaltaminte, cizme si supraîncaltari rezistente la caldura;
– încaltaminte, cizme si supraîncaltari termoizolante;
– încaltaminte, cizme si supraîncaltari împotriva vibratiilor;
– încaltaminte, cizme si supraîncaltari antistatice;
– încaltaminte, cizme si supraîncaltari electroizolante;
– cizme pentru lucratorii cu ferastraie cu lant;
– saboti;
– genunchiere;
– glezniere detasabile;
– ghetre;
– talpi detasabile (rezistente la caldura, perforare sau transpiratie);
– crampoane detasabile pentru gheata, zapada sau podele alunecoase.
Protectia pielii:
– creme de protectie/unguente.
Protectia trunchiului si a abdomenului:
– veste, jachete si sorturi de protectie împotriva agresiunilor mecanice (întepare, taiere, stropi de metal topit etc);
– veste, jachete si sorturi de protectie împotriva substantelor chimice;
– veste cu sistem de încalzire;
– veste de salvare;
– sorturi de protectie împotriva radiatiilor X;
– centuri lomboabdominale.
Protectia întregului corp
Echipament proiectat pentru a preveni caderile:
– echipament de prevenire a caderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
– echipament de frânare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
– dispozitive de sustinere a corpului (centuri de securitate).
Îmbracaminte de protectie:
– îmbracaminte pentru lucru „de securitate” (doua piese si combinezoane);
– îmbracaminte de protectie împotriva agresiunilor mecanice (întepare, taiere etc);
– îmbracaminte de protectie împotriva substantelor chimice;
– îmbracaminte de protectie împotriva proiectiilor de metal topit si a radiatiilor infrarosii;
– îmbracaminte de protectie rezistenta la caldura;
– îmbracaminte termoizolanta;
– îmbracaminte de protectie împotriva contaminarii radioactive;
– îmbracaminte de protectie împotriva pulberilor;
– îmbracaminte de protectie împotriva gazelor;
– îmbracaminte si accesorii (banderole, manusi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;
– paturi de protectie.
ANEXA Nr. 3: LISTA orientativa si neexhaustiva a activitatilor si sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protectie
1.Protectia capului (protectia craniului)
Casti de protectie:
– lucrari de constructii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor si locurilor de munca la înaltime, la operatii de montare si demontare a cofrajelor, de asamblare si instalare, activitate desfasurata pe schele si de demolari;
– lucrari de poduri metalice, constructii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelarii si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;
– lucrari în fose, santuri, puturi si galerii;
– terasamente si lucrari în piatra;
– lucrari în subteran, cariere, excavari la suprafata, halde;
– lucrari cu unelte de împuscat bolturi;
– lucrari cu explozivi;
– lucrari în vecinatatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor si a transportoarelor;
– lucrari la furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald si turnare;
– lucrari la cuptoare industriale, containere, masini, silozuri, buncare si conducte;
– lucrari de constructii navale;
– lucrari de manevra feroviare;
– lucrari în abatoare.
2.Protectia picioarelor
Încaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie:
– lucrari de constructii, civile si rutiere;
– lucrari pe schele;
– lucrari de demolare;
– lucrari de constructii în beton si placi prefabricate, care presupun montarea si demontarea cofrajelor;
– lucrari pe santiere si în spatii de depozitare;
– lucrari pe acoperisuri.
Încaltaminte de securitate fara talpa antiperforatie:
– lucrari pe poduri metalice, constructii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelarii si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;
– constructia de cuptoare, instalatii de încalzire si ventilare si lucrari de asamblare de metale;
– lucrari de transformare si întretinere;
– lucrari cu furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald, presari la cald si trefilare;
– lucrari în cariere si în exploatari de suprafata si halde;
– extractia si prelucrarea pietrei;
– productia, tratarea si prelucrarea produselor din sticla plata si a recipientelor din sticla;
– lucrari de manipulare a formelor în industria ceramicii;
– captusirea cuptoarelor din industria ceramicii;
– lucrari de turnare în industria produselor ceramice si a materialelor de constructii;
– transport si depozitare;
– lucrari cu blocuri de carne congelata si ambalaje metalice de conserve alimentare;
– lucrari de constructii navale;
– lucrari de manevra feroviare.
Încaltaminte de securitate cu toc sau talpa ortopedica si insertie antiperforatie:
– lucrari pe acoperisuri.
Încaltaminte de securitate cu talpi termoizolante:
– lucrari cu si pe materiale foarte fierbinti sau foarte reci.
Încaltaminte de securitate care se poate dezechipa usor:
– acolo unde exista riscul penetrarii de substante incandescente.
3.Protectia ochilor sau a fetei
Ochelari de protectie, viziere si ecrane faciale:
– lucrari de sudura, polizare si debitare;
– lucrari de gaurire si gravare;
– lucrari de taiere si prelucrare a pietrei;
– lucrari cu unelte de împuscat bolturi;
– utilizarea de masini a caror functionare se bazeaza pe îndepartarea spânului în cazul prelucrarii de materiale care produc span;
– matritarea la cald;
– îndepartarea si maruntirea cioburilor;
– pulverizarea de substante abrazive;
– lucrari cu solutii acide si alcaline, dezinfectanti si produse de curatare corozive;
– utilizarea de dispozitive cu jet lichid;
– lucrari cu si în apropierea materialelor incandescente;
– lucrari cu caldura radianta;
– lucrari cu laser.
4.Protectia respiratorie
Semimasti/Aparate de protectie respiratorie:
– lucrari în containere, spatii înguste si cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în care poate exista riscul intoxicarii cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficienta;
– lucrari la gura de încarcare a furnalelor;
– lucrari în apropierea convertizoarelor si a conductelor de gaz ale furnalelor;
– lucrari în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele;
– lucrari pe captuseala furnalelor si a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi;
– vopsirea prin pulverizare fara ventilatie corespunzatoare;
– lucrari în puturi, canale si alte spatii subterane ale sistemului de canalizare;
– lucrari în instalatii de racire în care exista riscul scurgerii agentului de refrigerare.
5.Protectia auzului
Antifoane:
– lucrari la prese de metale;
– lucrari cu dispozitive pneumatice;
– lucrari ale personalului de la sol în aeroporturi;
– lucrari de treierat;
– lucrari în industria lemnului si textila.
6.Protectia corpului, bratelor si mâinilor
Îmbracaminte de protectie:
– lucrari cu acizi si solutii caustice, dezinfectanti si substante de curatare corozive;
– lucrari cu sau în apropierea materialelor fierbinti si acolo unde se simt efectele caldurii;
– lucrari cu produse din sticla plata;
– lucrari de sablare;
– lucrari în camere frigorifice.
Îmbracamite de protectie greu inflamabila:
– lucrari de sudura în spatii înguste.
Sorturi rezistente la perforatie:
– lucrari de dezosare si transare;
– lucrari cu cutite de mâna care implica îndreptarea cutitului spre corp.
Sorturi din piele:
– lucrari de sudura;
– lucrari de forjare;
– lucrari de turnare.
Protectia antebratului:
– lucrari de dezosare si transare.
Manusi:
– lucrari de sudura;
– manipularea de obiecte cu muchii ascutite, dar nu la utilizarea masinilor care prezinta riscul ca manusa sa fie prinsa;
– lucrari neprotejate cu acizi si solutii caustice.
Manusi din împletitura metalica:
– lucrari de dezosare si transare;
– utilizarea obisnuita a cutitelor de mâna în productie si abatoare;
– schimbarea cutitelor la masinile de taiat.
7.Îmbracaminte de protectie împotriva intemperiilor:
– lucrari în aer liber pe ploaie si vreme rece.
8.Îmbracaminte reflectorizanta:
– lucrari în locuri în care lucratorii trebuie sa poata fi observati la timp.
9.Centuri de securitate:
– lucrari pe schele;
– asamblarea de piese prefabricate;
– lucrari pe stâlpi.
10.Frânghii de securitate:
– lucrari în cabine de macarale amplasate la mare înaltime;
– lucrari în cabine de stivuitoare si elevatoare amplasate la mare înaltime în depozite;
– lucrari în partea superioara a turnurilor de sonda;
– lucrari în puturi si canalizari.
11.Protectia pielii:
– prelucrarea materialelor de acoperire;
– lucrari de tabacarie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 722 din data de 23 august 2006